Huisregels

Huisregels

 • Bij het betreden van het terrein verklaart men kennis te hebben genomen van en  akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.
 • Indien iemand zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal deze worden verwijderd.
 • Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie. 
 • Bosburcht is toegankelijk voor bezoekers vanaf 21 jaar.
 • Je kan om je legitimatie worden gevraagd. Het is volgens de wet verplicht een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. 
 • Bij de entree van Bosburcht kan de beveiliging jouw persoonlijke eigendommen onderzoeken op verboden voorwerpen. De beveiliging heeft de mogelijkheid om te visiteren dan wel te fouilleren. Bij weigering van controle kan toegang tot Bosburcht ontzegd worden. In beslag genomen middelen en voorwerpen worden niet vergoed of teruggegeven.
 • Lachgas, glas, wapens, messen(metaal), vuurwerk, fakkels, olie- en gaslampen, aggregaten, grote geluidsinstallaties en gasstellen/-flessen met een gasinhoud van meer dan 230gr zijn niet toegestaan.
 • Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie (Nederlands recht) zal direct melding worden gedaan bij de politie.
 • Iedereen is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen, ongeacht locatie van het terrein.
 • Huisdieren worden niet toegelaten. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor gecertificeerde hulphonden.
 • Wees respectvol naar de omgeving, zorg dat deze niet bevuild of vernield wordt.
 • Het meebrengen en gebruiken van kleine draagbare speakers is toegestaan, mits je rekening houdt met de mensen om je heen. 
 • Je mag bij de eerste keer toegang tot Bosburcht per persoon één keer maximaal 2 liter drinken meenemen. Dit mag bestaan uit non- en zwak alcoholische dranken tot 14,9% alcohol. Alles daarboven is niet toegestaan. 
 • Op het terrein van Bosburcht wordt gefotografeerd/gefilmd. Bij betreden van het terrein ga je hiermee akkoord en is het mogelijk dat je op de social media van Bosburcht terechtkomt. Uiteraard draagt Bosburcht zorg voor het uitdragen van representatieve beelden.
 • Het is niet toegestaan zelf professionele foto-/filmapparatuur mee te nemen, tenzij hier schriftelijke toestemming voor is gegeven vanuit Bosburcht.
 • De organisatie, de eigenaren van de locatie dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden..
 • Het is verboden om op het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen in bezit te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd. Tevens zal er in het gevel van ”verhandelen” melding worden gedaan bij de politie.
 • In verband met brandgevaar is open vuur verboden, behalve op de daarvoor aangewezen plekken. 
 • In geval van droogte in de natuur zal er een algeheel kampvuurverbod gelden.
 • Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd indien:  
  • Men niet in het bezit is van een geldig toegangsbewijs; 
  • Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt; 
  • Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenemententerrein; 
  • Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.